söndag 14 september 2014

Tråkigt agerande av Brandsta City Släckers

Jag noterar att Brandsta City Släckers (Glenn Borgkvist, Mats Nilsson, Ulf Johansson, Olle Östberg och Tom Börjesson) i samarbete med Per Sonerud på Start klart AB sett till att jag fått någon typ av varning och begränsade funktioner på Youtube. Det sker för att jag för sex år sedan jag laddade upp två korta (ca en minut var) klipp med dålig ljudkvalitet från en konsert de höll på en fest för psykiskt funktionshindrade på Jägersbo festlokal vid Ringsjön 2008. Jag hade glömt att jag hade lagt upp dem, men jag minns nu att det var i gott syfte för att jag tyckte om konserten och popgruppens medverkan på festen.

Tror Brandsta City Släckers på allvar att de två klippen idag skadar dem ekonomiskt? Deras aggressiva nedtag av videon skadar dem däremot möjligen i anseende för de som tar del av vad som skedde i detta fallet. Det verkar kontraproduktivt. Jag kan bara beklaga en värld som är och fungerar så här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar