tisdag 9 augusti 2011

Sydsvenskan en av få utan läsarkommentarer

Dagens Nyheter har i några artiklar - bl a "Så hanterar svenska tidningar näthatet" (2011-08-06) - diskuterat tidningarnas kommentatorfält. En tidning, Värmlands Dagblad, har tillfällligt helt avskaffat dessa efter terroristattacken i Norge. I DNs artikel konstaterar man dock:
Att inte ha några kommentatorsfält över huvud taget är det få tidningar som ser som ett alternativ. Även Värmlands Folkblad kommer att införa det igen, ”fast på ett sätt så att inte seriösa debattörer skräms bort”.
Jag noterar dock att Sydsvenskan i Skåne på sin webbplats i stort sett helt avskaffat kommentatorfälten sedan något år. De förekommer mycket sällsynt och då på extremt harmlösa artiklar och oftast inte ens på extremt harmlösa artiklar. Det vore missledande att säga att Sydsvenskan valt att ha ett system som tillåter kommentarer på sina artiklar. Det har de inte.

De visar inte heller länkar från bloggar som i sin tur länkat till Sydsvenskans artiklar (Twingly). Också detta är ovanligt.

Sydsvenskan är som tidning exceptionell på flera sätt. Bra eller dåligt avgör du. Jag har fått uppfattningen att de mer än de flesta andra tidningar på olika sätt vill markera ett avstånd till befolkningen i sitt upptagningsområde.